Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Członkami Stowarzyszenia są:

Fundusz Pożyczkowy przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych utworzony został w czerwcu 2004 roku. Jego pomysłodawcą były gminy członkowie Stowarzyszenia, które przekazały pierwsze środki finansowe na kapitał pożyczkowy. 

W ciągu niespełna dwóch kolejnych lat działalności Funduszu, Stowarzyszenie pozyskało na jego dokapitalizowanie kwotę aż 7 mln złotych, które pochodziły ze środków:

 baner

Projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Głównym celem funduszu jest ułatwienie dostępu do kapitału mikro i małym przedsiębiorcom poprzez udzielanie im pożyczek na finansowanie i rozwój prowadzonej lub uruchamianej działalności.  

Aktualnie kapitał funduszu pożyczkowego wynosi ponad 10 000 000 złotych. Od momentu powstania do chwili obecnej Fundusz udzielił już 900 pożyczek o wartości blisko 58 mln złotych. Pieniądze te wsparły mikro i małe firmy, głównie z terenu powiatu białogardzkiego. Dla wielu z nich umożliwiły bezpieczny „start”, innym pozwoliły na rozwój i unowocześnienie firmy poprzez zakup nowszych maszyn, urządzeń czy środków transportu. Aktualnie Stowarzyszenie, poprzez działalność Funduszu, wspiera ok. 400 firm, które zatrudniają ponad 800 osób.

 

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

Kto może otrzymać pożyczkę:
Mikro, mały lub średni przedsiębiorca (zatrudniający mniej niż 250 pracowników):

 

Co można sfinansować z pożyczki:
Środki finansowe z otrzymanej pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie i rozwój prowadzonej działalności, w szczególności na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym w tym:

Środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanej pożyczki w postaci udokumentowania poniesionych wydatków – w terminie do 3 miesięcy od momentu uruchomienia środków z pożyczki

Środki przeznaczone na udzielanie pożyczek posiadają status środków publicznych i pochodzą ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W związku z tym Fundusz nie współfinansuje inwestycji, na którą przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie z innych środków publicznych.


Wkład własny

Wkład własny ze strony Pożyczkobiorcy wymagany jest jedynie przy zakupach środków trwałych i wynosi minimum 5% wartości netto realizowanego przedsięwzięcia. Podatek VAT zawsze stanowi wkład własny Pożyczkobiorcy (także przy zakupach o charakterze obrotowym).

Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu przedsięwzięcia jest wkładem poniesionym przez przedsiębiorcę w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pożyczkobiorca zobowiązany jest udokumentować wkład własny odpowiednimi fakturami lub innymi dokumentami stwierdzającymi dokonanie zakupu wraz z dowodami zapłaty.


Kwota pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 000 zł.


Okres spłaty pożyczki


Koszty pożyczki

Przykładowe raty kapitałowo-odsetkowe i koszt pożyczki:

 

Kwota pożyczki

 Okres trwania umowyŚrednia miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa*Całkowita wartość odsetek

w okresie spłaty pożyczki*

20.000 zł

60 miesięcy

357 zł

1 438 zł

50.000 zł

60 miesięcy

893 zł

3 594 zł

100.000 zł

60 miesięcy

1 786 zł

7 188 zł

150.000 zł

60 miesięcy

2 680 zł

10 782 zł

200.000 zł

60 miesięcy

3 573 zł

14 376 zł

 * przy oprocentowaniu 2,83% w stosunku rocznym.

 

Rodzaj przyjmowanych zabezpieczeń

Podstawową i obligatoryjną formą zabezpieczenia pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z poniższych form zabezpieczeń:

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

 

Przed wypełnieniem wniosku pożyczkowego prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu. Specjaliści pożyczkowi chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, w szczególności  w kwestii przeznaczenia środków z pożyczki  Czas od złożenia kompletnego wniosku do wypłaty pieniędzy trwa nie dłużej niż jeden tydzień.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.