Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

logotypy

 Informacja dla Pożyczkobiorców zainteresowanych złożeniem wniosku o zmianę harmonogramu spłaty pożyczki w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2

 

Szanowni Pożyczkobiorcy,

W trosce o bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w formie pożyczek w ramach projektu Jeremie 2, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, po rekomendacjach Menadżera Projektu tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadziło następujące rozwiązania pozwalające złagodzić skutki panującej w kraju epidemii tj:

1) maksymalnie 4 -miesięczne odroczenie/ zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych – z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania czyli trwania Umowy Inwestycyjnej – oznacza to, że przerwa w spłacie dotyczy całej raty – jej części kapitałowej i odsetkowej, a pierwsza płatność będzie wymagana dopiero po upływie czterech miesięcy od daty złożenia i zaakceptowania wniosku przez Stowarzyszenie. Za okres zawieszenia nie będą naliczane odsetki umowne.

2) wydłużenie udzielonej karencji o kolejne 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki - w przypadku kiedy Pożyczkobiorca korzysta w umowie pożyczki z karencji umownej w spłacie rat kapitałowych – oznacza to, że w tym okresie następuje tylko comiesięczna spłata części odsetkowej. Karencja dodatkowa może zostać udzielona tylko bezpośrednio po karencji umownej.

3) wydłużenie o 60 dni kalendarzowych terminu na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki - w przypadku Umów Inwestycyjnych jeszcze nieuruchomionych.

4) dodatkowe wydłużenie o 60 dni kalendarzowych terminu na udokumentowanie przez Pożyczkobiorcę wydatkowania kwoty jednostkowej pożyczki w uzasadnionych przypadkach.

 

Pożyczkobiorcy, którzy z powodu epidemii mogą mieć trudności ze spłatą zaciągniętych w Stowarzyszeniu pożyczek, mogą składać wnioski o wprowadzenie do umów stosownych rozwiązań opisanych powyżej. Jednocześnie informujemy, że:

1. Nie wymagamy załączania dokumentów poświadczających trudną sytuację finansową, a jedynie krótkiego uzasadnienia, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację finansową Pożyczkobiorcy, w tym zmniejszenie obrotów i dochodu. Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie.

2. Za rozpatrzenie wniosku oraz wprowadzenie zmian do umowy Stowarzyszenie nie będzie pobierało żadnej dodatkowej opłaty. Zmiany muszę być uregulowane w formie aneksu do umowy.

3. Wnioski prosimy składać w wersji elektronicznej na adres mailowy: a.muszynska@sisg.pl, najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności najbliższej raty.

4. Odpowiedź na złożony wniosek otrzymacie Państwo niezwłocznie, również w wersji elektronicznej. Mimo pracy, przede wszystkim w systemie zdalnym, dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepszą jakość obsługi Klientów i wszystkie wnioski rozpatrywać jak najszybciej.

5. Wniosku nie mogą składać Pożyczkobiorcy, których zaległość w spłacie pożyczki wynosi ponad 90 dni, jak również przy Umowach Inwestycyjnych w okresie wypowiedzenia lub w egzekucji.  W przypadku zawieszenia, raty zaległe których termin płatności minął do końca lutego 2020 r.  i wcześniej, nie podlegają odroczeniu i są nadal wymagalne w trybie natychmiastowym. 

Przed wypełnieniem wniosku uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Funduszu telefonicznie pod numerem tel. 604 555 286 lub drogą elektroniczną e-mail: k.kowalska@sisg.pl.  Pomożemy w wyborze najlepszego możliwego rozwiązania dla konkretnej Umowy Inwestycyjnej.

 

Wniosek o zmianę Warunków Umowy Inwestycyjnej do pobrania - WORD
Wniosek o zmianę Warunków Umowy Inwestycyjnej do pobrania - PDF

 

 

 

Startuje Jeremie 2

nutka   Audycja Radia Szczecin na Wieczór - wydanie 27.12.2017

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy znów stają przed możliwością zdobycia wsparcia na inwestycje w firmie czyli na rozwój prowadzonej działalności. Mikropożyczka, pożyczka obrotowo-inwestycyjna i pożyczka inwestycyjna to pierwsze z tzw. instrumentów finansowych, po które będzie można sięgnąć w ramach Jeremie 2. Blisko 400 mln zł., przeznaczone z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację Inicjatywy  Jeremie 2 na Pomorzu Zachodnim, w najbliższych latach będzie stymulowało, ożywiało i wzmacniało regionalną gospodarkę. Zakłada się, że inicjatywa ma wesprzeć ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz pomóc w utworzeniu co najmniej 1100 miejsc pracy. Tak jak poprzednim razem, za zarządzanie środkami, czyli bycie Menadżerem Funduszu Funduszy, odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, który to wybiera pośredników finansowych, odpowiedzialnych za wprowadzenie pieniędzy na rynek.

Projekt Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 jest kontynuacją dobrze przyjętej w poprzedniej perspektywie finansowej Inicjatywy JEREMIE.  Bank Gospodarstwa Krajowego współpracował już z pośrednikami, którzy udzielili finansowania ponad  30 tys. przedsiębiorcom w sześciu regionach kraju w latach 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy UE Województwo Zachodniopomorskie w ramach JEREMIE  powierzyło BGK kwotę 280 mln zł, która następnie trafiła do ponad 6 tysięcy przedsiębiorstw z terenu Pomorza Zachodniego.

Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 jest programem dwufunduszowym, co oznacza, że część działań wspieranych będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.9 i 1.17 RPO WZ), część zaś z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.4 RPO WZ). Oprócz wspomnianych wcześniej mikropożyczek, pożyczki obrotowo-inwestycyjnej i pożyczki inwestycyjnej dla przedsiębiorców dostępne będą również  poręczenia czy pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych  (Działanie 1.9). Natomiast w ramach Działania 1.17 podstawą dofinansowania działalności przedsiębiorców będą wejścia kapitałowe prywatnych inwestorów, stanowiące zewnętrzne źródła finansowania, w zamian za udziały w przedsiębiorstwie.

Nowością, w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej, jest włączenie do puli środków oferowanych w ramach instrumentów inżynierii finansowej, kapitału pochodzącego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki temu, w ramach Działania 6.4, ponad 62 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Preferencyjne pożyczki będą udzielane osobom bezrobotnym i biernym zawodowo po 29 roku życia, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom o niskich kwalifikacjach, osobom z niepełnosprawnościami, osobom długotrwale bezrobotnym, a także kobietom i osobom w wieku 50 lat i więcej.

logotypyProjekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.