Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

1995

 • powołanie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych przez Miasto Białogard, Gminę Białogard, Gminę Karlino oraz Gminę Tychowo
 • utworzenie Biura Promocji Przedsiębiorczości

 

1996

 • utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych (FPK) o kapitale  1 mln złotych ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz gmin członkowskich Stowarzyszenia

 

1997

 • udzielenie w ramach FPK 6 poręczeń o wartości 340 620 zł

 

1998

 • otrzymanie dofinansowania z rządowego  Programu TOR#10 na utworzenie bazy szkoleniowej Biura Promocji Przedsiębiorczości
 • udzielenie w ramach FPK 12 poręczeń o wartości 385 175 zł

 

1999

 • udzielenie w ramach FPK 8 poręczeń o wartości 194 000 zł

 

2000

 • realizacja projektu „Nowa Europa na nowe tysiąclecie”
 • realizacja projektu „ Europa – mój dom, moi przyjaciele”
 • realizacja projektu „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa”
 • pierwsza edycja Europejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej
 • udzielenie w ramach FPK 8 poręczeń o wartości 213 000 zł

2001

 • pierwsza edycja Regionalnych Targów Gospodarczych w Białogardzie
 • realizacja projektu „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa”
 • druga edycja Europejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej
 • udzielenie w ramach FPK 33 poręczeń o wartości 1 355 000 zł

 

2002

 • realizacja projektu „Pakiet-Start”
 • organizacja II Regionalnych Targów Gospodarczych w Białogardzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • trzecia edycja Europejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej
 • udzielenie w ramach FPK 37 poręczeń o wartości 1 345 100 zł
 • wyróżnienie Stowarzyszenia Przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w II edycji konkursu „Sposób na sukces”

2003

 

 • podpisanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na utworzenie w Białogardzie Inkubatora Przedsiębiorczości
 • III Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – „Animator Lokalnej Przedsiębiorczości"
 • udzielenie w ramach FPK 29 poręczeń o wartości 737 070 zł

 

2004

 • uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości w Białogardzie
 • realizacja projektu „Przedsiębiorczość – sposób na sukces”
 • utworzenie przy Stowarzyszeniu Funduszu Pożyczkowego ze środków przekazanych przez samorząd powiatu białogardzkiego
 • dofinansowanie Funduszu Pożyczkowego kwotą 2 mln złotych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji zadań wynikających z dokumentu Pt.: „Kapitał dla przedsiębiorczych na lata 2002-2006”.
 • IV Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • udzielenie w ramach FPK 15 poręczeń o wartości 268 720 zł

   

2005

 • otrzymanie dofinansowania na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” w kwocie 5 mln złotych
 • V Regionalne Tragi Gospodarcze w Białogardzie z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenu powiatu białogardzkiego”
 • zmiana siedziby Stowarzyszenia na Miasto Białogard 
 • udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego 83 pożyczek o wartości 3 343 000 zł

 

2006

 • przyjęcie przez samorząd lokalny i władze Stowarzyszenia projektu dotyczącego przyciągania inwestorów pn. Specjalne Strefy Inwestycyjne
 • podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie nowoczesnej infrastruktury lokalowo-technicznej w ramach Inkubatora Technologicznego w Białogardzie”
 • podpisanie listu intencyjnego z pierwszym inwestorem w Specjalnej Strefie Inwestycyjnej
 • VI Regionalne Tragi Gospodarcze w Białogardzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Otrzymanie wyróżnienia Prezydenta Miasta Koszalin za nowatorskie rozwiązanie wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa – Inkubator Technologiczny
 • udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego 82 pożyczek o wartości 3 459 500 zł

 

2007

 • rozpoczęcie budowy pierwszego obiektu przemysłowego w Specjalnej Strefie Inwestycyjnej dla inwestora szwedzkiego
 • adaptacja części warsztatów szkolnych w ramach działalności Inkubatora Przedsiębiorczości i udostępnienie powierzchni dla inwestora szwedzkiego
 • wizyta przedsiębiorców z Danii zainteresowanych uruchomieniem działalności w Specjalnej Strefie Inwestycyjnej.
 • VII Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie
 • udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego 62 pożyczek o wartości  3 051 200 zł

 

2008

 • rozpoczęcie budowy pierwszego w województwie zachodniopomorskim obiektu Inkubatora Technologicznego w Białogardzie
 • VIII Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie
 • sierpień – oddanie pierwszej części obiektu Inkubatora Technologicznego i rozpoczęcie działalności przez firmę Valassis sp. z o.o.
 • listopad – zakończenie budowy całego obiektu Inkubatora Technologicznego
 • udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego 50 pożyczek o wartości 2 684 800,00 zł

 

 

2009

 • uroczyste otwarcie obiektu Inkubatora Technologicznego
 • otrzymanie wyróżnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za otwarcie Inkubatora Technologicznego
 • Stowarzyszenie laureatem konkursu „INWESTYCJA 2009” organizowanym przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie za obiekt Inkubatora Technologicznego
 • IX Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie
 • udzieleni e w ramach Funduszu Pożyczkowego  75 pożyczek o wartości 3 720 000 zł

 

2010

 • I Noworoczna Gala Biznesu
 • X Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie
 • nadanie  Dyrektorowi Stowarzyszenia Odznaki Srebrnego Gryfa przez Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu
 • Laureat ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal" jako najlepszy teren inwestycyjny w województwie zachodniopomorskim
 • udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego  94 pożyczek o wartości 4 100 000 zł

 

2011

 • II Noworoczna Gala Biznesu
 • XI Regionalne Ttargi Gospodarcze w Białogardzie
 • Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach, której Stowarzyszenie otrzymuje kwotę 20 mln złotych na udzielanie pożyczek ze środków Inicjatywy JEREMIE
 • konferencja pn. Klaster – nowe możliwości dla regionalnych firm.
 • Powstanie klastra elektro-metalowego
 • Udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego 85 pożyczek o wartości 4 500 000 zł

 

2012

 • III Noworoczna Gala Biznesu
 • I Gala Kobiet Biznesu
 • XII Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie
 • Uruchomienie Banku Kadr
 • Uruchomienie działalności w Inkubatorze Technologicznym przez Kabel –Technik Polska sp. z o.o.
 • Udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego 88 pożyczek o wartości 10 300 000 zł

 

 

2013

 

 • IV Noworoczna Gala Biznesu
 • II Gala Kobiet Biznesu
 • XIII Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie
 • organizacja konferencji  pn. „Scandinavian Business in North Poland” we współpracy z Białogardzkim Parkiem Inwestycyjnym “Invest-Park”,  Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Skandynawsko-Polska Izbą Gospodarczą
 • Udzielenie w ramach Funduszu Pożyczkowego 191 pożyczek o wartości 16 300 000

 

2014

 • V Noworoczna Gala Biznesu
 • III Gala Kobiet Biznesu
 • I "Piknik po Sąsiedzku"
 • XIV Regionalne Targi Gospodarcze
 • Dni otwarte Inkubatora Technologicznego

 

2015

 • IV Gala Kobiet Biznesu
 • organizacja II Międzynarodowej Konferencji „Scandinavian Business in North Poland” we współpracy z Białogardzkim Parkiem Inwestycyjnym “Invest-Park”, Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Skandynawsko-Polska Izbą Gospodarczą
 • organizacja Międzynarodowej Konferencji "Deutsche Investitionen in Nordpolen" we współpracy z Białogardzkim Parkiem Inwestycyjnym “Invest-Park”, Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • II "Piknik po Sąsiedzku"
 • VI Białogardzka Gala Biznesu
 • Dni otwarte Inkubatora Technologicznego

 

2016

 • V Gala Kobiet Biznesu
 • III "Piknik po Sąsiedzku"
 • Dni otwarte Inkubatora Technologicznego
 • VII Białogardzka Gala Biznesu
 • Laureat ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal" jako najlepszy teren inwestycyjny w województwie zachodniopomorskim

 

2017

 • VI Gala Kobiet Biznesu
 • IV "Piknik po Sąsiedzku"
 • 1000 pożyczka udzielona przez Fundusz Pożyczkowy

 

  

 

 

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.