Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Zaproszenie do składania ofert

2018-09-19

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych
z siedzibą w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 28
tel.
tel. 94 311 73 87,  www.sisg.pl

zaprasza do składania ofert na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania do działki niezabudowanej nr 107/2 o powierzchni 1848 m2, położonej w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 30, w obrębie ewidencyjnym nr 0005 m. Białogard.

Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 57.000 zł. (słownie złotych pięćdziesiąt siedem tysięcy)

Ofertę na zakup prawa użytkowania wymienionej nieruchomości należy złożyć w formie pisemnej  do dnia 26 września 2018 r, do godziny 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Należność za prawo użytkowania wieczystego  płatna będzie w dniu zawarcia umowy przeniesienia  prawa użytkowania wieczystego na konto Stowarzyszenia.

Uwaga:  Z uwagi na to, że działka jest niezabudowana, Miastu Białogard przysługuje prawo pierwokupu. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem nie skorzystania przez Miasto Białogard z prawa pierwokupu.

Osoba do kontaktu – Jerzy Żuk – strefa@sisg.pl, tel. 692 479 450

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także unieważnienia lub odstąpienia od zaproszenia do składania ofert oraz odstąpienia w każdej chwili od negocjacji w przedmiocie oferty bez podawania przyczyn, jak również dalszego prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej www.sisg.pl  w zakładce – aktualności - w dniu 19.09.2018r.

 

Zatwierdził

Jan Budzyński
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.