Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Jeremie logo

Informacje o Inicjatywie JEREMIE

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile - mechanizm odnawialny: raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

W krajach europejskich Inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym. W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Na podstawie zawartych umów Instytucje Zarządzające sześciu województw, w tym województwa zachodniopomorskiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE. Głównym zadaniem Menadżera jest uruchomienie instrumentów zwrotnych Pośrednikom Finansowym, którzy następnie  kierują środki do MŚP. W województwie zachodniopomorskim na realizację Inicjatywy JEREMIE przeznaczono kwotę 280 mln złotych.  

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych zostało Pośrednikiem Finansowym w ramach Inicjatywy JEREMIE dwukrotnie tj. na podstawie Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 2.2/ZFPJ/2011/3/29 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  w dniu 09.11.2011 roku na kwotę 20 000 000 zł. oraz Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 2.5/2016/ZFPJ/10/310 zawartej 29 sierpnia 2016 r. na kwotę 6 mln złotych.

Niniejsze umowy miały na celu poprawę dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu województwa zachodniopomorskiego do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało łącznie 26 mln złotych. Dzięki temu za pośrednictwem naszej instytucji, do przedsiębiorców trafiło blisko 31,5 milionów złotych. Wsparcie udzielane było przede wszystkim na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych, co wpłynęło m.in.  na stworzenie nowych miejsc pracy i podniesienie konkurencyjności firm na rynku. Łącznie ze wsparcia skorzystało 290 przedsiębiorców.    

Za dotychczasową współpracę w ramach realizacji podpisanych umów Stowarzyszenie otrzymało podziękowania od Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniącego rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, które pełni rolę Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013.   

podziekowanie


Dla kogo wsparcie w województwie zachodniopomorskim?

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43mln €,
 • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.


Na jaki cel przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

(więcej informacji o Inicjatywie JEREMIE na stronie www.jeremie.com.pl).


Reklamowe spoty radiowe:

Spot pierwszy
Spot drugi
Spot trzeci
Spot czwarty
Spot piąty

logotypy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.